header
Icon Projects Logo
ICON PROJECTS is het initiatief van een aantal zeer ervaren
adviseurs, trainers en coaches.

De missie van ICON PROJECTS is het stelselmatig verbeteren van de effectiviteit en efficiëntie van publieke organisaties.

In samenwerking met onze klanten werken wij aan de beleidsvoering, de bedrijfsvoering, de kennisontwikkeling, de organisatieontwikkeling en de professionalisering van management en medewerkers.

Via onze projecten realiseren we inspirerende iconen. Hiermee laten we in de praktijk zien dat het ook echt anders kan. De bereikte resultaten verankeren wij in de organisatie, opdat deze niet na afronding van het project verloren kunnen gaan. Hiermee stellen wij de klantorganisatie zo snel mogelijk in staat om zelf verder te ontwikkelen.

Wilt u verder praten, belt u dan met ons kantoor voor het maken van een vrijblijvend en inspirerend gesprek. Ons telefoonnummer is 0343437389.

Icon Projects